Въпроси КСС

Поставени въпроси, предложения и коментари след „кръгла маса“ от 10.12.2019

След проведената на 10.12.2019г. кръгла маса, обхващаща колеги от проф.секция КСС на РК Варна, бяха повдигнати и обсъдени следните въпроси и предложения:   1. Регистрация на договоритерегистрацията в КИИП на договор за изпълнение на обществена поръчка да бъде задължителна в договорите за регистрация да има описана цена на проектантската услуга да се изготви от юрист...