Поставени въпроси, предложения и коментари след „кръгла маса“ от 10.12.2019

Back to Blog

Поставени въпроси, предложения и коментари след „кръгла маса“ от 10.12.2019

След проведената на 10.12.2019г. кръгла маса, обхващаща колеги от проф.секция КСС на РК Варна, бяха повдигнати и обсъдени следните въпроси и предложения:

 

1. Регистрация на договорите
 • регистрацията в КИИП на договор за изпълнение на обществена поръчка да бъде задължителна
 • в договорите за регистрация да има описана цена на проектантската услуга
 • да се изготви от юрист примерен договор за проектиране, договор за авторски надзор, договор за подизпълнител и др.
 • да разрешение за строеж да се представя и копие на регистриран в КИИП договор за проектантски услуги

 

2. Методика за определяне на цените на проектантския хонорар
 • изготвяне на опростен калкулатор, достъпен и за възложителите
 • при регистрация на договорите да се следи дали цената отговаря на методиката

 

3. Проблем с администрацията 
 • да се сформира комисия от експерти от КИИП, КАБ и юрист с основна функция защита на правата на проектантите при неоснователни и многократни забележки от администрацията
 • регулярно да се подготвят и изпращат писма от името на КИИП и КАБ до административните органи, в това число РДНСК и ДНСК, в които да се упоменават правата на инженерите
 • да се предприеме кампания по уеднаквяване на изискванията от страна на общинските администрации във връзка с изготвяне на становища, инвестиционни проекти
 • да се търси и осъществява системен контакт с МРРБ във връзка със „спорни“ въпроси касаещи дейността на членовете на КИИП и изискванията на общинската администрация

 

4. Авторски надзор

4.1. Предложение за промяна в ЗУТ

 • Контролът за спазването на инвестиционния проект да бъде осъществяван от строителния надзор, а не от проектанта

4.2. При осъществяване на авторски надзор

 • да се състави база данни за членове на КИИП, отказали се от авторски надзор за конкретен строеж
 • регулярно да се осъществява консултация с юрист за изясняване на авторските права
  • да се създадат указания относно авторски надзор, отказ от такъв, прехвърляне и др.
  • да се изготвят от КИИП бланки за авторски надзор – осъществяване, отказ, прехвърляне и др.

 

5. BIM технологии
 • да НЕ се допуска изискване за задължително използване на BIM модел за сгради, без значение от големината на проекта и категорията съгласно ЗУТ
 • да Не се допуска несъизмеримост на отделните проекти, изготвени с BIM и европейски такива

 

6. Разни
 • да се изготви електронна база на библиотека с нормативи (стари и актуални)
 • в разрешението за строеж да се изписват проектантите с всичките им данни и имена
 • да се информират колегите за нови документи и разпоредби
 • удостоверенията за ПП да бъдат изготвяни от рег.колегии

 

За да се включите в обсъждането на поставените теми и въпроси:
1. Станете член в създадената Facebook-група „КСС – предложения и коментари“

 

2. Чрез email, като задължително изписвате ТЕМА „КСС – предложения и коментари“

 

3. Чрез формата за предложения на нашия сайт

 

0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x