Писмо от УАСГ, КИИП и САБ след обсъждане на Законодателството в областта на проектирането и строителството

Back to Blog

Писмо от УАСГ, КИИП и САБ след обсъждане на Законодателството в областта на проектирането и строителството

След обсъждане, проведено съвместно с УАСГ, КИИП и САБ, на Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството изразяваме следното становище:

1. Всяка браншова организация да дава предложения, свързани основно с подобряване на дейностите по строителното законодателство в своята област.

2. Има последици за защита на обществения интерес при възлагане на изпълнението на строителството при обществени поръчки с прилагане на тъй наречения „пълен инженеринг“.

3. Възразяваме срещу установилата се практика организации, извън областта на проектирането, да налагат мнения за облекчаване на административната тежест с предложения, касаещи само инвестиционното проектиране.

4. Промените в строителното законодателство трябва да почиват на основните принципи: основен участник в инвестиционния процес е проектантът, който е независимо физическо лице.

5. Важно е ефективното упражняване на авторски надзор по време на строителството, а форматът „инженеринг“ прави проектанта зависим от строителя.

6. Горепосочените точки не допускат осъществяването на обществени поръчки под формата „инженеринг“

7. Настояваме при обществени поръчки да се обявяват отделните търгове за проектиране и строителство.

Пълният текст на писмото може да свалите тук.

Back to Blog