Възможности за безвъзмездно финансиране от ЕС след карантината за COVID-19

Back to Blog

Възможности за безвъзмездно финансиране от ЕС след карантината за COVID-19

Бихме желали да обърнем внимание на следната възможност за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19: 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Основна информация за процедурата: 
 • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева
 • Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева
 • Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 10 000 лева 
 • Срок на изпълнение на проектите до 3 месеца 
 • Разходите допустими по проекта:
  • за суровини, материали и консумативи;
  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
 • Изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения

 

Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:
 •  юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
 •  регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
 • регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и
 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.
 • Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;
 • Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.
 

 

Подробна информация за процедурата за безвъзмездна финансова помощ от ЕС -> тук
0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x